Kuringersteenweg 172
3500 Hasselt

+32(0)11 42 81 34

hcmvision - making people and business grow

Diensten

Executive Search

De geknipte mensen selecteren en rekruteren is in heel veel bedrijven een werk van lange adem, een inspanning die niet tot de kerntaken behoort en die tijd en energie opslorpt. Hcmvision handelt dat proces professioneel en snel af.

We maken altijd een röntgenfoto van je onderneming. Waar liggen de noden? Hoe spelen we daar best op in? Vervolgens werken we naar de optimale oplossing. Dat kan de best werkbare of de praktisch meest haalbare oplossing zijn. We blijven hoe dan ook binnen het vooropgestelde budget en de strategische krijtlijnen.

We staan sterk in het selecteren van specifieke profielen in de Finance, Sales en Engineering. Hcmvision heeft ervaring met de brede waaier van profielen in de financiële sfeer. Wij hebben legers sales directors en account managers gewikt en gewogen. En ingenieurs met de juiste competenties weten te vinden, is - zonder bescheidenheid - een schaars talent.

 

Screening & advies

Het juiste talent op de juiste plek is een krachtige hefboom. Alles begint bij een accurate screening.

Hcmvision beschikt over de mensen en de instrumenten om het potentieel van je (toekomstige) medewerkers te evalueren en in kaart te brengen. Dit vertalen we in een glashelder advies. Zo kun je met kennis van zaken hefbomen plaatsen.

Onze screening & advies komen van pas

  • bij de aanwerving van nieuwe medewerkers
  • bij interne verschuivingen
  • bij groei- en ontwikkeltrajecten

Onze jarenlange ervaring geeft ons bovendien een ruime voorsprong in het juist inschatten van persoonlijkheid en motivatie van werknemers. Een grondige feitelijke screening gekoppeld aan inzicht in de persoonlijkheid, is telkens de basis om te komen tot de beste match.

Consulting

Personeelsbeleid is een vlag met veel ladingen. Van het opstellen van profielen over het selecteren van de juiste mensen tot het motiveren en ontwikkelen van talent. Het is een vak apart. Een vak dat, in de handen van de juiste specialist, je onderneming op een hoger niveau tilt.

Met Hcmvision haal je die specialisten in huis. Onze HR-professional versterkt je personeelsdienst. We stellen je personeelsbeleid op punt, lossen specifieke vraagstukken op en bieden strategische ondersteuning. Hcmvision kan voor meer complexe vraagstukken beroep doen op een zeer ervaren netwerk van externe professionals en free-lance consultants.

Wij onderzoeken voor je onderneming of het gevraagde HR-advies in aanmerking komt voor subsidies via de KMO-portefeuille.

Coaching

Coaching is een 'never ending story'. Competenties aanscherpen, structuur brengen in nieuwe verantwoordelijkheden, zelfkennis vergroten ... coaching van medewerkers werpt op meer dan één terrein vruchten af.

Via tests en analyses brengen we de competenties van je mensen in kaart en onderzoeken we de loopbaandoelstellingen. Is groei het objectief? Gaat je medewerker doorstromen naar
een andere functie? Moet het leiderschap versterkt?

Hcmvision coacht ook coaches: Managers en directieleden kunnen bij ons hun 'soft skills' maar ook hun leiderscapaciteiten verder ontwikkelen. Wij hebben bijzondere aandacht voor een doeltreffend retentiebeleid. Mensen motiveren tot grootse prestaties is zoveel efficiënter als je ze nadien ook aan boord kunt houden.

neem contact met ons op

Hcmvision Hasselt

Kuringersteenweg 172
3500 Hasselt
+32(0)11 42 81 34

Hcmvision Kortrijk

Evolis 102
8530 Harelbeke
+32(0)56 96 81 34KMO%20dienstverlener